ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO

 

 

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO


ปัจจุบันสถานการณ์การค้าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การค้ามีแนวโน้มที่จะไปสู่ระบบการค้าเสรีมากยิ่งขึ้น

ภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศก็ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบทางการค้า
และใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีมาปกป้องผลประโยชน์ของตน เช่น มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนปัญหาการค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นมากมาย

ดังนั้นการที่จะหาข้อยุติหรือข้อพิพาททางการค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ และเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยบ่งชี้ผู้รับผิดชอบ

คือ หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เป็นหนังสือรับรองฯ ที่แสดงว่าสินค้านั้นๆมีแหล่งกำเนิด

มาจากประเทศใด และหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ายังมีประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร
จากประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษ รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขยายตลาดการค้าและสร้างอำนาจต่อรองทางด้าน
ราคาอีกทางหนึ่งด้วย

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้


1.หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
คือหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรับรอง
ว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ ผลิตถูกต้องว่าด้วยแหล่งกำเนิด

สินค้า และตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ ที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้
ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ซึ่งทางกรมฯได้กำหนดรูปแบบ(Form) ไว้หลายรูปแบบโดยที่แต่ละรูปแบบ
จะใช้เฉพาะกับความตกลงกับประเทศต่างๆ แต่ละประเภท ดังนี้

  • C/O FORM A ใช้สำหรับสินค้าที่อยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า เมื่อมีการส่งออกไปยังประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษ GSP เช่น สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น แคนาดา นอร์เวย์ เป็นต้น
  • C/O FORM D ใช้สำหรับสินค้าที่อยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า เมื่อมีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศที่มีข้อตกลงทางอัตราภาษีศุลกากรพิเศษร่วมกัน ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย
  • C/O FORM E ใช้สำหรับสินค้าที่อยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า เมื่อมีการส่งออกไปยังจีนตามข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
  • C/O FORM GSTP ใช้สำหรับสินค้าที่อยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า เมื่อมีการส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนารวม 40 ประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้าร่วมกัน เช่น แอลจีเรีย อาร์เจนตินา บังกลาเทศ เบนิน โบลิเวีย บราซิล แคเมอรูน ชิลี คิวบา เกาหลีเหนือ เป็นต้น
  • C/O FORM FTA ใช้สำหรับสินค้าที่อยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า เมื่อมีการส่งออกไปยังประเทศที่มีข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีกับไทย ซึ่งในปัจจุบันมี 4 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และจีน


2. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
คือ หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ออก
หนังสือรับรองฯจริง และใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทาง หรือตามเงื่อนไข
ของผู้นำเข้าเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ได้แก่ หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าทั่วไป
(Certificate of Origin : Form C/O ทั่วไป)

ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบรูปแบบ C/O ที่ต้องใช้พร้อมกับเอกสารที่ใช้ในการขอ C/O รวมไปถึงการตรวจสอบคุณสมบัติ
การขอ C/O แต่ละประเภทได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน โทร. 1385 หรือทาง www.dft.moc.go.th

ส่วน C/O ทั่วไปที่ใช้สำหรับรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างเดียว โดยไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้นั้นผู้ส่งออก
สามารถติดต่อขอได้ทั้งที่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การจะขอ C/O จากหน่วยงานใดจึงจะเป็นการเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของท่านอยู่ในรายการที่สามารถขอ C/O
ที่ใช้สิทธิพิเศษการลดหย่อนภาษีนำเข้าได้หรือไม่ ซึ่งหากเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการ ก็จะต้องขอจากกรมการค้าต่างประเทศ
ซึ่งจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการเจรจาเสนอขายของผู้ส่งออกเอง เนื่องจากสินค้าของท่านไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าทำให้มี
ต้นทุนการนำเข้าถูกกว่าคู่แข่งจากประเทศที่ไม่ได้สิทธิพิเศษนี้ แต่หากสินค้าไม่ได้อยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ
ท่านสามารถขอ C/O Form ทั่วไป จากหน่วยงานทั้งหมดข้างต้นตามแต่ที่ผู้ซื้อระบุได้ หรือหากผู้ซื้อไม่ได้ระบุว่าต้องการ C/O
จากหน่วยงานใดเป็นพิเศษ ผู้ขายก็สามารถออก C/O ในนามบริษัทของผู้ขายเองก็ได้ด้วย

หมายเหตุ การขอ C/O ทั้งของกรมการค้าต่างประเทศและหอการค้าไทยนั้น ผู้ส่งออกยังสามารถขอใช้บริการได้ที่
              ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

 


   

STI CARGO

ให้บริการด้านธุรกิจนำเข้า งานศุลกากร กฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และพิธีการต่าง ๆ ทางด้านศุลกากร ที่ดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี และสำนักงานอยู่ที่ประเทศจีน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าร้านค้าส่ง และค้าปลีกเป็นจำนวนมาก ในย่านสำเพ็ง เยาวราช เสือป่าพลาซ่า แพลตตินั่ม ประตูน้ำ และคลองถมพลาซ่า

สวนจตุจักร ตะวันนา และบางกะปิ
Bookmark and Share
คุณภัทรวุฒิ เดชดำรงวุฒิ 24 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
(T) 02-864-2088 (E) sticargo2002@gmail.com